نشست کتابخوان

نشست کتابخوان با حضور اعضای نوجوان در کتابخانه پیامبراعظم (ص) برگزار شد در این نشست کتابهای قصه های خوب

برای بچه های خوب ،آذرگ و جادوگر بزرگ ،گلستان در آتش روایتی از زندگی شهید محمد جواد باهنر ،جنگ که تمام شد بیدارم کن توسط اعضای فعال کتابخانه معرفی شدند

کتاب جنگ که تمام شد بیدارم کن: حامی پسری پانزده ساله است که با شروع جنگ و از دست دادن پدر، مادر، خواهر و برادرش

با بی بی و دایی عباس به شهر قم مهاجرت می کنند. او احساس تنهایی می کند، همه به او به چشم غریبه ای جنگ زده نگاه می کنند،

 اما فقط او تنها نیست! حوری دختر نوجوان همسایه با وجود داشتن پدر و برادر باز هم تنهاست.

او مادرش را از دست داده، و به دلیل تعصب پدر و دسیسه نامادری ساکن اجباری پستوی مجاور انباری خانه حامی می شود. او باید

 با بافتن قالی خرج خود را در بیاورد. آن دو به کمک یک دریچه کوچک با هم گفتگو می کنند و بتدریج به هم دلبسته می شوند.

 حوری از راه دریچه در خواندن کتاب های داستان و شعر با حامی سهیم می شود. حامی هم خود سر سوزن ذوقی دارد، خطی خوش، صدایی دلنشین و به خوبی هم نقاشی می کند. او برای گذران زندگی خودش و بی بی همه کار می کند. از خطاطی روی شیشه مغازه و ماشین

گرفته تا عریضه نویسی بر سر چاه جمکران و خطاطی بر روی سنگ قبرها و در تمام این لحظات آقای افرا معلم هنر مدرسه اش از

 او پشتیبانی می کند. حامی با ابتکاری که بر روی یک سنگ قبر انجام می دهد آشنایی اش با استاد دانشگاه هنر که پسر متوفی است

رقم می خورد. او به پیشنهاد و تشویق استاد تصمیم می گیرد تا نمایشگاهی از آثار خود، آقای افرا و قالیچه دستباف حوری برگزار کند. اما اگر جنگ اجازه دهد...
اثر ضمن بیان تلاش و پشتکار و احساس مسئولیت حامی و ارزش گذاردن به هنر، چهره زشت جنگ را که فقر و آوارگی است نشان

 می دهد و مهم تر از همه پرداختن به عشق بین دو نوجوان با تمام پاکی و خلوصش!

گلستان در آتش: سیزدهمین کتاب از مجموعه 17 جلدی قهرمانان انقلاب است که به دکتر محمدجواد باهنر، روحانی مبارز و انقلابی و نخست وزیر شهید کشورمان اختصاص دارد. نویسنده در این کتاب، برای آنکه نخستین چشمه از ظلم ستیزی و عدالتخواهی شهید باهنر را

 نمایان کند، روایت خود را از پنج سالگی او انتخاب کرده است؛ جایی که محمدجواد تازه می خواهد به مکتبخانه بانو برود و با صحنه ای از زورگویی و زورگیری یک مأمور شهربانی مواجه می شود. این برخورد آن مأمور، سال ها پیش چشم اوست و گفته های پدرش

مدت ها در گوش او زنگ می خورد. داستان از فصلی به فصل بعد، رشد و پیشرفت علمی محمدجواد باهنر را نشان می دهد و در

 عین حال، او در مبارزه با رژیم ستمشاهی، استقامت و ثبات بیش تری پیدا می کند. نویسنده سعی دارد، چهره مدبرانه و روش فکورانه دکتر باهنر در مسیر مقابله با حکومت پهلوی ملعون را آشکار سازد؛ چه اینکه تندروی و حرکت های مسلحانه در مشی و اندیشه این روحانی

کرمانی نبوده و تنها آنچه استاد سالیان درازش ـ امام خمینی (ره) ـ به او مشق کرده، به کار می گرفته است. با این وصف، تمام آنچه

 حسن بیگی در «گلستان در آتش» به زبان داستان ارائه داده، مبارزه علیه یک رژیم غیرمردمی نیست. سلوک باهنر و منش بزرگوارانه او

 در اجتماع و خانواده نیز از نظر این نویسنده دور نمانده است.منبع: http://darjazinpl.blogfa.com/